Day: July 12, 2021

รีแพร์ กระชับช่องคลอด คืนความมั่นใจให้ผู้หญิงรีแพร์ กระชับช่องคลอด คืนความมั่นใจให้ผู้หญิง

รีแพร์ กระชับช่องคลอด คืนความมั่นใจให้ผู้หญิง รีแพร์ หรือ กระชับช่องคลอด ทำได้ 2 วิธี คือการผ่าตัดและการใช้เลเซอร์ การผ่าตัดรักษาแบบดั้งเดิมทำได้โดยการเย็บติดเพื่อรวบเนื้อเยื่อที่นูนเข้าด้วยกัน แต่เป็นวิธีการที่ไม่นิยมในปัจจุบัน เพราะมีอัตราการล้มเหลวถึง 25-60% จึงได้มีการพัฒนาการผ่าตัดรักษาด้วยเทคนิคใหม่ คือ การนำแผ่นพยุงตาข่ายพิเศษ (Mesh) แปะหรือฝังในผนังช่องคลอด ทำให้การผ่าตัดประสบความสำเร็จมากขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาช่องคลอดหย่อนยานได้ถึง 95% และหลังทำผู้ป่วยจะไม่รู้สึกว่ามีแผ่นพยุงอยู่ในช่องคลอด การผ่าตัดทั้งสองวิธีนี้เป็นการผ่าตัดเพื่อแก้ไขกระเพาะปัสสาวะหย่อนและลำไส้หย่อน