ความบกพร่องในผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีการกลายพันธุ์ของยีนเดี่ยว

การปลดปล่อยสารสื่อประสาทในสมองมีความบกพร่องในผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีการกลายพันธุ์ของยีนเดี่ยวที่หาได้ยาก ซึ่งมักทำให้ผู้คนมีความผิดปกติทางพัฒนาการทางระบบประสาท เซลล์ประสาทที่มนุษย์สร้างขึ้นได้ตรวจสอบการทดลองก่อนหน้านี้และการทดลองใหม่ซึ่งพบว่าการปลดปล่อยสารสื่อประสาทลดลงและการส่งสัญญาณที่สำคัญเช่นเดียวกันในเซลล์ประสาทของมนุษย์

ที่ดัดแปลงพันธุกรรมด้วยตัวแปรทางพันธุกรรมเดียวกัน ยีนเข้ารหัสโปรตีนที่ไซแนปส์ ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อของเซลล์ที่เชื่อมต่อเซลล์ประสาทสองเซลล์เพื่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการวิจัยด้วยเซลล์ประสาทของมนุษย์ที่มาจากมนุษย์และที่ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรม ยังพบว่าระดับของ CASK เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นโปรตีนที่จับกับ NRXN1 ซึ่งสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงในการแสดงออกของยีน การสูญเสียยีน neurexin 1 ไปหนึ่งชุดทำให้เกิดสาเหตุหรือกลไกการเกิดโรคในผู้ป่วยโรคจิตเภทเหล่านี้ ในการดำเนินการของสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติมันทำให้เกิดการขาดดุลในการสื่อสารทางประสาท แม้ว่าการกลายพันธุ์ของยีนเดี่ยวนี้จะทำให้ผู้คนมีความเสี่ยงต่อโรคจิตเภท ออทิสติก กลุ่มอาการทูเร็ตต์ และความผิดปกติทางจิตเวชอื่นๆ

Related Post

โมเลกุลที่ใช้ในการรักษาโรคกระดูกพรุนโมเลกุลที่ใช้ในการรักษาโรคกระดูกพรุน

มะเร็งกระดูกนั้นรักษายากและมีแนวโน้มที่จะแพร่กระจาย โมเลกุลที่ใช้ในการรักษาโรคกระดูกพรุนแอนติบอดีที่กำหนดเป้าหมาย HER2 ใช้ในการรักษามะเร็งเต้านม และพบว่าเพิ่มความเข้มข้นของแอนติบอดีที่ตำแหน่งเนื้องอกอย่างมีนัยสำคัญ การรวมกันดังกล่าวยังยับยั้งการแพร่กระจายทุติยภูมิจากอวัยวะที่ติดเชื้อที่เกิดจากเนื้องอกในกระดูก

แพทย์เรียกร้องให้หน้ากากอนามัยอยู่ในสถานพยาบาลแพทย์เรียกร้องให้หน้ากากอนามัยอยู่ในสถานพยาบาล

หัวหน้ากลุ่มแพทย์ยังคงควรใช้มาสก์หน้าในสถานพยาบาล แม้ว่าจะมีการผ่อนคลายข้อจำกัดในที่อื่นๆก็ตาม รัฐบาลเวลส์อยู่ภายใต้แรงกดดันจากบางส่วนหลังจากที่บอริสจอห์นสันกล่าวว่าข้อ จำกัด ของภาษาอังกฤษจะสิ้นสุดในเดือนกรกฎาคม การยกเลิกกฎเกณฑ์ทั้งหมดจะเป็นหนทางที่ผิดสำหรับการตั้งค่าการดูแลสุขภาพ ดร.เบลีย์ เรียกร้องให้มีความยืดหยุ่นเหนือกฎหน้ากากแห่งอนาคต

กลไกระดับโมเลกุลของยาสมุนไพรโบราณกลไกระดับโมเลกุลของยาสมุนไพรโบราณ

ยาสมุนไพรสารสกัดจากใบจากไม้พุ่มก่อนหน้านี้พบว่ามีประสิทธิภาพในการควบคุมอาการชัก แต่กลไกการทำงานไม่เป็นที่รู้จักพบว่าส่วนประกอบ 2 อย่างของสารสกัดจากใบ ซึ่งเป็นช่องโพแทสเซียมไอออนที่จำเป็นสำหรับควบคุมกิจกรรมทางไฟฟ้าในสมอง ส่วนประกอบทั้งสองค่อนข้างมีประสิทธิภาพเพียงอย่างเดียวมีประสิทธิภาพสูงในการเปิดใช้งานช่องทางและการป้องกันอาการชัก